Seyşeller
Maldivler
Turizm Gazetesi - Turizm Tatil Seyahat.com

Turist Rehberliği Meslek Kanunu yürürlüğe girdi‎

22 Haziran, 2012 | 10:23

Turist rehberliği mesleğine kabule, mesleğin icrasına, turist rehberliği meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Turist Rehberliği Meslek Kanunu, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olduktan sonra, belirlenen dillerde ve gerektiği halde belirlenen bölgelerde ülkesel ve bölgesel turist rehberliği sertifika programını başarıyla tamamlayanlar rehber olabilecek.

Mesleğe kabul başvurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılacak. Bakanlık 30 gün içinde gerekli incelemeleri yapacak ve başvuruyu kabul ettiği takdirde ruhsatnameyi düzenleyecek. Rehberlerin, turist rehberleri odalarından birine üye olmaları zorunlu olacak.

Aktif turist rehberi olabilmek için bir yıl süreyle geçerli olan çalışma kartının alınması gerekecek. Aralıksız sekiz yıl süreyle pasif turist rehberi olarak kalanların aktif turist rehberi olabilmeleri için Bakanlık tarafından yapılan sınava katılarak başarılı olmaları gerekecek. Turist rehberleri, mesleğe ilişkin nitelik ve özelliklerini göstermek üzere reklam ve tanıtım yapabilecek.

Disiplin cezaları

Mesleğini kanun hükümlerine uygun yapmayan ve meslek kuralları ile etik ilkelerine uymayan turist rehberleri hakkında disiplin cezaları uygulanacak. Haklı veya zorunlu bir neden olmaksızın turun süre ve güzergahının değiştirilmesi, yetkililerce yapılan denetimlerde bilgi vermekten kaçınılması, gerçeğin gizlenmesi, yalan veya eksik bilgi verilmesi, turist gruplarına veya turistik kuruluşlara kasıtlı olarak zarar verilmesi, mesleğin çalışma kartı alınmadan veya çalışma kartında belirtilen dil veya diller dışında icra edilmesi, bölgesel turist rehberlerinin, bölgesi dışında turist rehberliği faaliyetinde bulunması, aynı yıl iki kez kınama cezası alınması durumunda rehber, geçici meslekten men cezası alabilecek.

Ülke yararına ve milli onura aykırı hareket, söz ve davranışlarda bulunulması, seyahat acentesi niteliğinde faaliyetlerde bulunulması, iki kez seyahat acenteliği niteliğinde faaliyette bulunulması, turist rehberi unvanı, ruhsatname veya çalışma kartı kullanılarak suç işlendiğinin veya işlenmesine yardım edildiğinin mahkeme kararıyla tespit edilmesi, mesleğe ilişkin iş ve işlemlerde sahte belge kullanılması veya yalan beyanda bulunulması, meslekten geçici men cezası uygulanan ilk fiilin işlendiği tarihten itibaren beş yıl içinde toplamı iki yılı aşacak şekilde meslekten geçici men cezası gerektiren fiillerin işlenmesi, çalışma kartı almadan turist rehberliği hizmeti sunulduğunun iki kez tespit edilmesi durumunda meslekten çıkarma cezası verilecek.Turist rehberleri taban ücret tarifesi, Bakanlık tarafından belirlenecek. Taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında turist rehberliği hizmeti sunulamayacak.Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberliği hizmeti sunanlar bu fiilin tekrarı halinde mesleğe kabul edilmeyecek.

Odalar ve birlikler kurulacak

Sınırları içinde en az 150 turist rehberinin yerleşim yerinin bulunduğu her ilde, o ilde kayıtlı toplam turist rehberi sayısının en az yüzde 33’nün valiliğe başvurusu üzerine, tüzel kişiliğe sahip ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan odalar kurulabilecek.

Birlikler, Türkiye genelinde kayıtlı toplam meslek mensubu sayısının yüzde 33’üne sahip odaların Bakanlığa yapacakları başvuru üzerine oluşturulabilecek. Bakanlık, meslek kuruluşlarının her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesaplarını denetleyebilecek. Bölgesel rehberlik kimlik kartına sahip olan rehberler, ilgili odaya kuruluş tarihinden itibaren 6 ay içinde kaydolmak şartıyla, sadece rehberlik kimlik kartında belirtilen bölgede faaliyet gösterebilecek.

Ülkesel veya bölgesel rehberlik kimlik kartına sahip iken, vize yükümlülüğünü yerine getirmemesi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları ya da ilgili mevzuatları gereği başka iş ve hizmet yasağı nedeniyle meslekten men edilenler, meslekten çıkarılanlar veya rehberlik kimlik kartı iptal edilenler, bir yıl içinde başvurmaları, öngörülen koşulları taşımaları ve sınavda başarılı olmaları kaydıyla mesleğe kabul edilecek. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre kurulmuş olan rehberlik meslek kuruluşları, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle rehber odası niteliğini kazanacak.

YORUMUNUZU YAZIN

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Profesyonel Turist Rehberliği, Turist Rehberliği, Turist Rehberliği mesleği, Turist Rehberliği meslek kanunu, Turist Rehberliği Sınavları, Turizm Gazetesi, Turizm Haberleri,
comment_type != "trackback" && $comment->comment_type != "pingback" && !ereg("", $comment->comment_content) && !ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
seda soyhan
20 Ağustos, 2012

Merhaba ben bu sene turizm rehberliği kazandım 2 yıllık . yani bu rehberlik yapamayacım anlamına mı geliyor ? en lisans lı diyorsunuz yazıda …

comment_type == "trackback" || $comment->comment_type == "pingback" || ereg("", $comment->comment_content) || ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
Track & Pingback
Trackback and pingback from other blogger
Ağustos 20th, 2012 at 14:34 seda soyhan mention something about this post....

Turizm Gazetesi - Turizm Tatil Seyahat Türkiye ve Dünya'nın en çok okunan internet gazetesi.


Turizm gazetesi Turizm Tatil Seyahat.com üzerinde reklam vermek için Hot Affiliates reklam ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.


© 2006-2018 - Turizm Gazetesi | Turizm Tatil Seyahat.com Tüm hakları saklıdır. Haberler izinsiz kullanılamaz.

Seyehat Acentaları