Seyşeller
Maldivler
Turizm Gazetesi - Turizm Tatil Seyahat.com

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na üç kuruluş bağlandı

16 Temmuz, 2018 | 10:11

Kültür ve Turizm Bakanlığına üç kuruluş bağlandı

Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandı.

Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na üç kuruluş bağlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandığı bildirildi.

Yayımlanan kararname kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.

Genel Müdürlüğün görevleri ise; mazbut vakıfların vakfiyeleri ile vakfiye yerine geçen hüccet, berat, ferman gibi belgelerinde yazılı hayri, sosyal, kültürel ve ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirmek, yurt içi ve yurt dışındaki vakıflara ait vakıf kültür varlıklarını ihya etme, mülhak, cemaat ve yeni vakıflar ile esnaf vakıflarının denetimini yapmak olarak sıralandı.

Bütçesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde hazırlanacak olan genel müdürlük; kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirecek, müze, kütüphane ve kültür merkezleri kurma görevlerini yürütecek.

Cumhurbaşkanı Vakıflar Meclisi’nin 5 üyesini atayacak

Müdürlüğün en üst seviye karar organı olan Vakıflar Meclisi, genel müdür ve 3 genel müdür yardımcısı ve bir hukuk müşaviri olmak üzere 5, Cumhurbaşkanınca atanacak 5, yeni vakıflarca atancak 3 ve mülhak ve cemaat vakıflarınca seçilecek birer üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşacak. Genel müdür aynı zamanda Vakıflar Meclisi’nin de başkanı olacak.

TİKA ve YTB de bakanlığa bağlandı

Kararname ile bakanlığa bağlanan TİKA ise, iş birliğinde bulunulması hedeflenen devletler ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri projeler, programlar ve faaliyetler aracılığıyla geliştirmek, yapılacak katkı, yardım ve ilgili süreçleri yürütmek ve mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirecek.

Hem TİKA hem de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli kuruluşla olarak faaliyet gösterecek. Söz konusu 3 kuruluş da daha önce başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteriyordu.

YORUMUNUZU YAZIN

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, tika, Vakıflar Genel Müdürlüğü, YTB,

Turizm Gazetesi - Turizm Tatil Seyahat Türkiye ve Dünya'nın en çok okunan internet gazetesi.


Turizm gazetesi Turizm Tatil Seyahat.com üzerinde reklam vermek için Hot Affiliates reklam ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.


© 2006-2018 - Turizm Gazetesi | Turizm Tatil Seyahat.com Tüm hakları saklıdır. Haberler izinsiz kullanılamaz.

Seyehat Acentaları